www.bip.gov.pl

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

Niedziela 03.05.2015

zaawansowane
 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Klasa: INFORMATYCZNO - MATEMATYCZNE
 z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki
 
 
L.p.
Zajęcia edukacyjne
Dla młodzieżyklas I-III
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
1.        
Język polski
14
5
5
4
2.        
Język obcy I
15
3
3
3
3.        
Język obcy II
2+1(D)
2
2
4.        
Historia
5
2
2
1
5.        
Wiedza o społeczeństwie
2
-
-
2
6.        
Wiedza o kulturze
1
-
-
1
7.        
Matematyka
9
3+2**
3+2**
3+2**
8.        
Fizyka i astronomia
3
       +2
1
2
+2
9.        
Chemia
3
1
2
-
10.    
Biologia
3
2
1
1(D)
11.    
Geografia
3
2
1
-
12.    
Podstawy przedsiębiorczości
2
-
2
-
13.    
Technologia informacyjna
2
2
 
 
14.    
Informatyka
 
 
2**
2**
15.    
Wychowanie fizyczne
9
3
3
3
16.    
Przysposobienie obronne
2
1
1
-
17.    
Godzina z wychowawcą
3
1
1
1
18.    
Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
10**
Razem zajęć edukacyjnych
88
 
 
 
Religia / Etyka
6
2
2
2
Godziny do dyspozycji dyrektora
4 (D)
 (1D)+0,5W
 0,5w+0,5*
 (1D)+0,5W
Razem zajęć
98
33,5
35
29,5
 
 (D) Godziny do dyspozycji dyrektora 
 W )  Wychowanie do życia w rodzinie
 *)     Koła zainteresowań
**)   Godziny na realizacje programu w zakresie rozszerzonym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Klasa BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii
 
L.p.
Zajęcia edukacyjne
Dla młodzieżyklas I-III
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
19.    
Język polski
14
5
5
4
20.    
Język obcy I
15
3
3
3
21.    
Język obcy II
2+1(D)
2
2
22.    
Historia
5
2
2
1
23.    
Wiedza o społeczeństwie
2
-
-
2
24.    
Wiedza o kulturze
1
-
-
1
25.    
Matematyka
9
3
3
3
26.    
Fizyka i astronomia
3
       +2
1
2
+1
27.    
Chemia
3
3
3**
1**+1
28.    
Biologia
3
3
3**
3**+1D
29.    
Geografia
3
2
1
-
30.    
Podstawy przedsiębiorczości
2
-
2
-
31.    
Technologia informacyjna
2
2
 
 
32.    
Wychowanie fizyczne
9
3
3
3
33.    
Przysposobienie obronne
2
1
1
-
34.    
Godzina z wychowawcą
3
1
1
1
35.    
Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
10**
Razem zajęć edukacyjnych
88
 
 
 
Religia / Etyka
6
2
2
2
Godziny do dyspozycji dyrektora
4 (D)
 (1D)+0,5W
 0,5w+0,5*
 (1D)+0,5W
Razem zajęć
98
34,5
34
29,5
 
(D) Godziny do dyspozycji dyrektora 
 W )  Wychowanie do życia w rodzinie
 *)     Koła zainteresowań
**)   Godziny na realizacje programu w zakresie rozszerzonym
 
 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Klasa HUMANISTYCZNA
 z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wos-u
 
L.p.
Zajęcia edukacyjne
Dla młodzieżyklas I-III
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
36.    
Język polski
14
5+1**
5+1**
4+2**
37.    
Język obcy I
15
3
3
3
38.    
Język obcy II
2+1(D)
2
2
39.    
Historia
5
2+1**
2+2**
1+1**+1D
40.    
Wiedza o społeczeństwie
2
-
2**
2
41.    
Wiedza o kulturze
1
-
-
1
42.    
Matematyka
9
3
3
3
43.    
Fizyka i astronomia
3
       +2
1
2
+1
44.    
Chemia
3
1
2
-
45.    
Biologia
3
2
1
+1
46.    
Geografia
3
2
1
-
47.    
Podstawy przedsiębiorczości
2
-
2
-
48.    
Technologia informacyjna
2
2
 
 
49.    
Wychowanie fizyczne
9
3
3
3
50.    
Przysposobienie obronne
2
1
1
-
51.    
Godzina z wychowawcą
3
1
1
1
52.    
Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
10**
Razem zajęć edukacyjnych
88
 
 
 
Religia / Etyka
6
2
2
2
Godziny do dyspozycji dyrektora
4 (D)
 (1D)+0,5W
 0,5w+0,5*
 (1D)+0,5W
Razem zajęć
98
33,5
36
28,5
 

 

  

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Klasa 
 z rozszerzonym programem nauczania geografii, historii i wos-u
 
 
L.p.
Zajęcia edukacyjne
Dla młodzieżyklas I-III
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
53.    
Język polski
14
5
5
4
54.    
Język obcy I
15
3
3
3
55.    
Język obcy II
2+1(D)
2
2
56.    
Historia
5
2+1**
2+2**
1+1**+1D
57.    
Wiedza o społeczeństwie
2
-
2**
2
58.    
Wiedza o kulturze
1
-
-
1
59.    
Matematyka
9
3
3
3
60.    
Fizyka i astronomia
3
       +2
1
2
+1
61.    
Chemia
3
1
2
-
62.    
Biologia
3
2
1
+1
63.    
Geografia
3
2++1**
1+1**
2**
64.    
Podstawy przedsiębiorczości
2
-
2
-
65.    
Technologia informacyjna
2
2
 
 
66.    
Wychowanie fizyczne
9
3
3
3
67.    
Przysposobienie obronne
2
1
1
-
68.    
Godzina z wychowawcą
3
1
1
1
69.    
Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
10**
Razem zajęć edukacyjnych
88
 
 
 
Religia / Etyka
6
2
2
2
Godziny do dyspozycji dyrektora
4 (D)
 (1D)+0,5W
 0,5w+0,5*
 (1D)+0,5W
Razem zajęć
98
33,5
36
28,5
  
 W )  Wychowanie do życia w rodzinie
 *)     Koła zainteresowań
**)   Godziny na realizacje programu w zakresie rozszerzonym
 
 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA GIMNAZJUM SPORTOWEGO 

  
Min.wym.godz.
L.p.
Obowiązkowe zajęcia
Kl.I
Kl. II
Kl. III
Suma:
Łącznie x33 tyg,
450
1
J.polski
5
5
4
14
462
450
2
J.angielski
3
3
2
8
264
3
J.niemiecki
2
2
2
6
198
30
4
Muzyka
1
 
 
1
33
30
5
Plastyka
1
 
 
1
33
190
6
Historia
2
2
2
6
198
65
7
WOS
 
1
1
2
66
130
8
Geografia
1
2
1
4
132
130
9
Biologia
1
1
2
4
132
130
10
Chemia
1
1
2
4
132
130
11
Fizyka z astronomią
1
1
2
4
132
385
12
Matematyka
4
4
4
12
396
65
13
Informatyka
1
1
 
2
66
385
14
Wychowanie fizyczne
4
4
4
12
396
30
15
Edukacja dla bezpieczeństwa
 
 
1
1
33
60
16
Zajęcia artystyczne
 
1
1
2
66
60
17
Zajęcia techniczne
 
1
1
2
66
90
18
Godziny z wychowawcą
1
1
1
3
99
 
 
 
28
30
30
88
2904
 
 
Religia/etyka
2
2
2
6
198
 
 
Godz. do dysp. dyrektora na pływanie oraz wych. do życia w rodzinie
1
1
1
3
99
 
 
 
 
 
 
 
 
Pływanie
1
1
1
3
99
 
 
Trening
4
4
4
15
495
 
 
Razem:
36
38
38
112
3696

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malwina Wojciechowska
(2009-11-26 12:29:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Chorążewicz
(2011-01-01 23:15:08)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 120123

Zaokrąglony róg prawy